Barah Mahaa

baarah maahaa maanjh mahalaa 5 ghar 4 |
ik oankaar satigur prasaad |

kirat karam ke veechhurre kar kirapaa melahu raam |
chaar kuntt dah dis bhrame thak aae prabh kee saam |
dhen dudhai te baaharee kitai na aavai kaam |
jal bin saakh kumalaavatee upajeh naahee daam |
har naah na mileeai saajanai kat paaeeai bisaraam |
jit ghar har kant na pragattee bhatth nagar se graam |
srab seegaar tanbol ras san dehee sabh khaam |
prabh suaamee kant vihooneea meet sajan sabh jaam |
naanak kee benanteea kar kirapaa deejai naam |
har melahu suaamee sang prabh jis kaa nihachal dhaam |1|

chet govind araadheeai hovai anand ghanaa |
sant janaa mil paaeeai rasanaa naam bhanaa |
jin paaeaa prabh aapanaa aae tiseh ganaa |
eik khin tis bin jeevanaa birathaa janam janaa |
jal thal maheeal pooriaa raviaa vich vanaa |
so prabh chit na aavee kitarraa dukh ganaa |
jinee raaviaa so prabhoo tinaa bhaag manaa |
har darasan knau man lochadaa naanak piaas manaa |
chet milaae so prabhoo tis kai paae lagaa |2|

vaisaakh dheeran kiau vaadteea jinaa prem bichhohu |
har saajan purakh visaar kai lagee maaeaa dhohu |
putr kalatr na sang dhanaa har avinaasee ohu |
palach palach sagalee muee jhootthai dhandhai mohu |
eikas har ke naam bin agai leeeh khohi |
day visaar viguchanaa prabh bin avar na koe |
preetam charanee jo lage tin kee niramal soe |
naanak kee prabh benatee prabh milahu paraapat hoe |
vaisaakh suhaavaa taan lagai jaa sant bhettai har soe |3|

har jetth jurrandaa lorreeai jis agai sabh nivan |
har sajan daavan lagiaa kisai na deee ban |
maanak motee naam prabh un lagai naahee san |
rang sabhe naaraaeinai jete man bhaavan |
jo har lorre so kare soee jeea karan |
jo prabh keete aapane seee kaheeeh dhan |
aapan leea je milai vichhurr kiau rovan |
saadhoo sang paraapate naanak rang maanan |
har jetth rangeelaa tis dhanee jis kai bhaag mathan |4|

aasaarr tapandaa tis lagai har naahu na jinaa paas |
jagajeevan purakh tiaag kai maanas sandee aas |
duyai bhaae vigucheeai gal pees jam kee faas |
jehaa beejai so lunai mathai jo likhiaas |
rain vihaanee pachhutaanee utth chalee gee niraas |
jin kau saadhoo bhetteeai so daragah hoe khalaas |
kar kirapaa prabh aapanee tere darasan hoe piaas |
prabh tudh bin doojaa ko nahee naanak kee aradaas |
aasaarr suhandaa tis lagai jis man har charan nivaas |5|

saavan sarasee kaamanee charan kamal siau piaar |
man tan rataa sach rang iko naam adhaar |
bikhiaa rang koorraaviaa disan sabhe chhaar |
har amrit boond suhaavanee mil saadhoo peevanahaar |
van tin prabh sang mauliaa samrath purakh apaar |
har milanai no man lochadaa karam milaavanahaar |
jinee sakhee prabh paaeaa hnau tin kai sad balihaar |
naanak har jee meaa kar sabad savaaranahaar |
saavan tinaa suhaaganee jin raam naam ur haar |6|

bhaadue bharam bhulaaneea doojai lagaa het |
lakh seegaar banaaeaa kaaraj naahee ket |
jit din deh binasasee tith velai kahasan pret |
pakarr chalaaein doot jam kisai na denee bhet |
chhadd kharrote khinai maeh jin siau lagaa het |
hath marorrai tan kape siaahahu hoaa set |
jehaa beejai so lunai karamaa sandarraa khet |
naanak prabh saranaagatee charan bohith prabh det |
se bhaadue narak na paaeeeh gur rakhan vaalaa het |7|

asun prem umaaharraa kiau mileeai har jaae |
man tan piaas darasan ghanee koee aan milaavai maae |
sant sahaaee prem ke hau tin kai laagaa paae |
vin prabh kiau sukh paaeeai doojee naahee jaae |
jinaee chaakhiaa prem ras se tripat rahe aaghaae |
aap tiaag binatee kareh lehu prabhoo larr laae |
jo har kant milaaeea si vichhurr kateh na jaae |
prabh vin doojaa ko nahee naanak har saranaae |
asoo sukhee vasandeea jinaa meaa har raae |8|

katik karam kamaavane dos na kaahoo jog |
paramesar te bhuliaan viaapan sabhe rog |
vemukh hoe raam te lagan janam vijog |
khin meh kaurre hoe ge jitarre maaeaa bhog |
vich na koee kar sakai kis thai roveh roj |
keetaa kichhoo na hovee likhiaa dhur sanjog |
vaddabhaagee meraa prabh milai taan utareh sabh biog |
naanak kau prabh raakh lehi mere saahib bandee moch |
katik hovai saadhasang binaseh sabhe soch |9|

manghir maeh sohandeea har pir sang baittharreeaah |
tin kee sobhaa kiaa ganee ji saahib melarreeaah |
tan man mauliaa raam siau sang saadh sahelarreeaah |
saadh janaa te baaharee se rahan ikelarreeaah |
tin dukh na kabahoo utarai se jam kai vas parreeaah |
jinee raaviaa prabh aapanaa se disan nit kharreeaah |
ratan javehar laal har kantth tinaa jarreeaah |
naanak baanchhai dhoorr tin prabh saranee dar parreeaah |
manghir prabh aaraadhanaa bahurr na janamarreeaah |10|

pokh tukhaar na viaapee kantth miliaa har naahu |
man bedhiaa charanaarabind darasan lagarraa saahu |
ott govind gopaal raae sevaa suaamee laahu |
bikhiaa pohi na sakee mil saadhoo gun gaahu |
jah te upajee tah milee sachee preet samaahu |
kar geh leenee paarabraham bahurr na vichhurreeaahu |
baar jaau lakh bereea har sajan agam agaahu |
saram pee naaraaeinai naanak dar peeaahu |
pokh suohandaa sarab sukh jis bakhase veparavaahu |11|

maagh majan sang saadhooaa dhoorree kar isanaan |
har kaa naam dhiaae sun sabhanaa no kar daan |
janam karam mal utarai man te jaae gumaan |
kaam karodh na moheeai binasai lobh suaan |
sachai maarag chaladiaa usatat kare jahaan |
atthasatth teerath sagal pun jeea deaa paravaan |
jis no devai deaa kar soee purakh sujaan |
jinaa miliaa prabh aapanaa naanak tin kurabaan |
maagh suche se kaandteeeh jin pooraa gur miharavaan |12|

falagun anand upaarajanaa har sajan pragatte aae |
sant sahaaee raam ke kar kirapaa deea milaae |
sej suhaavee sarab sukh hun dukhaa naahee jaae |
eichh punee vaddabhaaganee var paaeaa har raae |
mil saheea mangal gaavahee geet govind alaae |
har jehaa avar na disee koee doojaa lavai na laae |
halat palat savaarion nihachal diteean jaae |
sansaar saagar te rakhian bahurr na janamai dhaae |
jihavaa ek anek gun tare naanak charanee paae |
falagun nit salaaheeai jis no til na tamaae |13|

jin jin naam dhiaaeaa tin ke kaaj sare |
har gur pooraa aaraadhiaa daragah sach khare |
sarab sukhaa nidh charan har bhaujal bikham tare |
prem bhagat tin paaeea bikhiaa naeh jare |
koorr ge dubidhaa nasee pooran sach bhare |
paarabraham prabh sevade man andar ek dhare |
maah divas moorat bhale jis kau nadar kare |
naanak mangai daras daan kirapaa karahu hare |14|1|