Dukh Bhajani Sahib

Gourree Mehalaa 5 Maanjh ||
Dhukh Bhanjan Thaeraa Naam Jee Dhukh Bhanjan Thaeraa Naam ||
Aath Pehar Aaraadhheeai Pooran Sathigur Giaan ||1||

Rehaao ||

Jith Ghatt Vasai Paarabreham Soee Suhaavaa Thhaao ||
Jam Kankar Naerr N Aavee Rasanaa Har Gun Gaao ||1||

Saevaa Surath N Jaaneeaa Naa Jaapai Aaraadhh ||
Outt Thaeree Jagajeevanaa Maerae Thaakur Agam Agaadhh ||2||

Bheae Kirapaal Gusaaeeaa Nathae Sog Santhaap ||
Thathee Vaao N Lagee Sathigur Rakhae Aap ||3||

Gur Naaraaein Dhay Gur Gur Sachaa Sirajanehaar ||
Gur Thuthai Sabh Kishh Paaeiaa Jan Naanak Sadh Balihaar ||4||2||170||

Gourree Mehalaa 5 ||

Sookae Harae Keeeae Khin Maahae ||
Anmrith Dhrisatt Sanch Jeevaaeae ||1||

Kaattae Kasatt Poorae Guradhaev ||
Saevak Ko Dheenee Apunee Saev ||1||

Rehaao ||
Mitt Gee Chinth Punee Man Aasaa ||
Karee Dhaeiaa Sathigur Gunathaasaa ||2||

Dhukh Naathae Sukh Aae Samaaeae ||
Dteel N Paree Jaa Gur Furamaaeae ||3||

Eishh Punee Poorae Gur Milae ||
Naanak Thae Jan Sufal Falae ||4||58||127||

Gourree Mehalaa 5 ||

Thaap Geae Paaee Prabh Saanth ||
Seethal Bheae Keenee Prabh Dhaath ||1||

Prabh Kirapaa Thae Bheae Suhaelae ||
Janam Janam Kae Bishhurae Maelae ||1||

Rehaao ||

Simarath Simarath Prabh Kaa Naao ||
Sagal Rog Kaa Binasiaa Thhaao ||2||

Sehaj Subhaae Bolai Har Baanee ||
Aath Pehar Prabh Simarahu Praanee ||3||

Dhookh Dharadh Jam Naerr N Aavai ||
Kahu Naanak Jo Har Gun Gaavai ||4||59||128||

Gourree Mehalaa 5 ||

Kott Bighan Hirae Khin Maahi ||
Har Har Kathhaa Saadhhasang Sunaahi ||1||

Peevath Raam Ras Anmrith Gun Jaas ||
Jap Har Charan Mittee Khudhh Thaas ||1||

Rehaao ||

Sarab Kaliaan Sukh Sehaj Nidhhaan ||
Jaa Kai Ridhai Vasehi Bhagavaan ||2||

Aoukhadhh Manthr Thanth Sabh Shhaar ||
Karanaihaar Ridhae Mehi Dhhaar ||3||

Thaj Sabh Bharam Bhajiou Paarabreham ||
Kahu Naanak Attal Eihu Dhharam ||4||80||149||

Gourree Mehalaa 5 ||

Saanth Bhee Gur Gobidh Paaee ||
Thaap Paap Binasae Maerae Bhaaee ||1||

Rehaao ||

Raam Naam Nith Rasan Bakhaan ||
Binasae Rog Bheae Kaliaan ||1||

Paarabreham Gun Agam Beechaar ||
Saadhhoo Sangam Hai Nisathaar ||2||

Niramal Gun Gaavahu Nith Neeth ||
Gee Biaadhh Oubarae Jan Meeth ||3||

Man Bach Kram Prabh Apanaa Dhhiaaee ||
Naanak Dhaas Thaeree Saranaaee ||4||102||171||

Gourree Mehalaa 5 ||

Naethr Pragaas Keeaa Guradhaev ||
Bharam Geae Pooran Bhee Saev ||1||

Rehaao ||

Seethalaa Thae Rakhiaa Bihaaree ||
Paarabreham Prabh Kirapaa Dhhaaree ||1||
Naanak Naam Japai So Jeevai ||
Saadhhasang Har Anmrith Peevai ||2||103||172||

Gourree Mehalaa 5 ||

Thhir Ghar Baisahu Har Jan Piaarae ||
Sathigur Thumarae Kaaj Savaarae ||1||

Rehaao ||

Dhusatt Dhooth Paramaesar Maarae ||
Jan Kee Paij Rakhee Karathaarae ||1||
Baadhisaah Saah Sabh Vas Kar Dheenae ||
Anmrith Naam Mehaa Ras Peenae ||2||

Nirabho Hoe Bhajahu Bhagavaan ||
Saadhhasangath Mil Keeno Dhaan ||3||

Saran Parae Prabh Antharajaamee ||
Naanak Outt Pakaree Prabh Suaamee ||4||108||

Gourree Mehalaa 5 ||

Raakh Pithaa Prabh Maerae ||
Mohi Niragun Sabh Gun Thaerae ||1||

Rehaao ||

Panch Bikhaadhee Eaek Gareebaa Raakhahu Raakhanehaarae ||
Khaedh Karehi Ar Bahuth Santhaavehi Aaeiou Saran Thuhaarae ||1||

Kar Kar Haariou Anik Bahu Bhaathee Shhoddehi Kathehoon Naahee ||
Eaek Baath Sun Thaakee Outtaa Saadhhasang Mitt Jaahee ||2||

Kar Kirapaa Santh Milae Mohi Thin Thae Dhheeraj Paaeiaa ||
Santhee Manth Dheeou Mohi Nirabho Gur Kaa Sabadh Kamaaeiaa ||3||

Jeeth Leae Oue Mehaa Bikhaadhee Sehaj Suhaelee Baanee ||
Kahu Naanak Man Bhaeiaa Paragaasaa Paaeiaa Padh Nirabaanee ||4||4||125||

Bilaaval Mehalaa 5 ||

Sarab Kaliaan Keeeae Guradhaev ||
Saevak Apanee Laaeiou Saev ||
Bighan N Laagai Jap Alakh Abhaev ||1||

Dhharath Puneeth Bhee Gun Gaaeae ||
Dhurath Gaeiaa Har Naam Dhhiaaeae ||1||

Rehaao ||

Sabhanee Thhaanee Raviaa Aap ||
Aadh Jugaadh Jaa Kaa Vadd Parathaap ||
Gur Parasaadh N Hoe Santhaap ||2||

Gur Kae Charan Lagae Man Meethae ||
Nirabighan Hoe Sabh Thhaanee Voothae ||
Sabh Sukh Paaeae Sathigur Thoothae ||3||

Paarabreham Prabh Bheae Rakhavaalae ||
Jithhai Kithhai Dheesehi Naalae ||
Naanak Dhaas Khasam Prathipaalae ||4||2||

Bilaaval Mehalaa 5 ||

Charan Kamal Prabh Hiradhai Dhhiaaeae ||
Rog Geae Sagalae Sukh Paaeae ||1||

Gur Dhukh Kaattiaa Dheeno Dhaan ||
Safal Janam Jeevan Paravaan ||1||

Rehaao ||

Akathh Kathhaa Anmrith Prabh Baanee ||
Kahu Naanak Jap Jeevae Giaanee ||2||2||20||

Bilaaval Mehalaa 5 ||

Saanth Paaee Gur Sathigur Poorae ||
Sukh Oupajae Baajae Anehadh Thoorae ||1||

Rehaao ||

Thaap Paap Santhaap Binaasae ||
Har Simarath Kilavikh Sabh Naasae ||1||

Anadh Karahu Mil Sundhar Naaree ||
Gur Naanak Maeree Paij Savaaree ||2||3||21||

Bilaaval Mehalaa 5 ||

Sagal Anandh Keeaa Paramaesar Apanaa Biradh Samhaariaa ||
Saadhh Janaa Hoeae Kirapaalaa Bigasae Sabh Paravaariaa ||1||

Kaaraj Sathigur Aap Savaariaa ||
Vaddee Aarajaa Har Gobindh Kee Sookh Mangal Kaliaan Beechaariaa ||1||

Rehaao ||

Van Thrin Thribhavan Hariaa Hoeae Sagalae Jeea Saadhhaariaa ||
Man Eishhae Naanak Fal Paaeae Pooran Eishh Pujaariaa ||2||5||23||

Bilaaval Mehalaa 5 ||

Rog Gaeiaa Prabh Aap Gavaaeiaa ||
Needh Pee Sukh Sehaj Ghar Aaeiaa ||1||

Rehaao ||

Raj Raj Bhojan Khaavahu Maerae Bhaaee ||
Anmrith Naam Ridh Maahi Dhhiaaee ||1||

Naanak Gur Poorae Saranaaee ||
Jin Apanae Naam Kee Paij Rakhaaee ||2||8||26||

Bilaaval Mehalaa 5 ||

Thaap Santhaap Sagalae Geae Binasae Thae Rog ||
Paarabreham Thoo Bakhasiaa Santhan Ras Bhog ||

Rehaao ||

Sarab Sukhaa Thaeree Manddalee Thaeraa Man Than Aarog ||
Gun Gaavahu Nith Raam Kae Eih Avakhadh Jog ||1||

Aae Basahu Ghar Dhaes Mehi Eih Bhalae Sanjog ||
Naanak Prabh Suprasann Bheae Lehi Geae Bioug ||2||10||28||

Bilaaval Mehalaa 5 ||

Bandhhan Kaattae Aap Prabh Hoaa Kirapaal ||
Dheen Dhaeiaal Prabh Paarabreham Thaa Kee Nadhar Nihaal ||1||

Gur Poorai Kirapaa Karee Kaattiaa Dhukh Rog ||
Man Than Seethal Sukhee Bhaeiaa Prabh Dhhiaavan Jog ||1||

Rehaao ||

Aoukhadhh Har Kaa Naam Hai Jith Rog N Viaapai ||
Saadhhasang Man Than Hithai Fir Dhookh N Jaapai ||2||

Har Har Har Har Jaapeeai Anthar Liv Laaee ||
Kilavikh Outharehi Sudhh Hoe Saadhhoo Saranaaee ||3||

Sunath Japath Har Naam Jas Thaa Kee Dhoor Balaaee ||
Mehaa Manthra Naanak Kathhai Har Kae Gun Gaaee ||4||23||53||

Bilaaval Mehalaa 5 ||

Har Har Har Aaraadhheeai Hoeeai Aarog ||

Raamachandh Kee Lasattikaa Jin Maariaa Rog ||1||

Rehaao ||

Gur Pooraa Har Jaapeeai Nith Keechai Bhog ||
Saadhhasangath Kai Vaaranai Miliaa Sanjog ||1||

Jis Simarath Sukh Paaeeai Binasai Bioug ||
Naanak Prabh Saranaagathee Karan Kaaran Jog ||2||34||64||

Raag Bilaaval Mehalaa 5 Dhupadhae Ghar 5
Ik Oankaar Sathigur Prasaadh ||
Avar Oupaav Sabh Thiaagiaa Dhaaroo Naam Laeiaa ||
Thaap Paap Sabh Mittae Rog Seethal Man Bhaeiaa ||1||

Gur Pooraa Aaraadhhiaa Sagalaa Dhukh Gaeiaa ||
Raakhanehaarai Raakhiaa Apanee Kar Maeiaa ||1||

Rehaao ||

Baah Pakarr Prabh Kaadtiaa Keenaa Apanaeiaa ||
Simar Simar Man Than Sukhee Naanak Nirabhaeiaa ||2||1||65||

Bilaaval Mehalaa 5 ||

Rog Mittaaeiaa Aap Prabh Oupajiaa Sukh Saanth ||
Vadd Parathaap Acharaj Roop Har Keenhee Dhaath ||1||

Gur Govindh Kirapaa Karee Raakhiaa Maeraa Bhaaee ||
Ham This Kee Saranaagathee Jo Sadhaa Sehaaee ||1||

Rehaao ||

Birathhee Kadhae N Hovee Jan Kee Aradhaas ||
Naanak Jor Govindh Kaa Pooran Gunathaas ||2||13||77||

Bilaaval Mehalaa 5 ||

Thaathee Vaao N Lagee Paarabreham Saranaaee ||
Chougiradh Hamaarai Raam Kaar Dhukh Lagai N Bhaaee ||1||

Sathigur Pooraa Bhaettiaa Jin Banath Banaaee ||
Raam Naam Aoukhadhh Dheeaa Eaekaa Liv Laaee ||1||

Rehaao ||

Raakh Leeeae Thin Rakhanehaar Sabh Biaadhh Mittaaee ||
Kahu Naanak Kirapaa Bhee Prabh Bheae Sehaaee ||2||15||79||

Bilaaval Mehalaa 5 ||

Apanae Baalak Aap Rakhian Paarabreham Guradhaev ||
Sukh Saanth Sehaj Aanadh Bheae Pooran Bhee Saev ||1||

Rehaao ||

Bhagath Janaa Kee Baenathee Sunee Prabh Aap ||
Rog Mittaae Jeevaalian Jaa Kaa Vadd Parathaap ||1||

Dhokh Hamaarae Bakhasian Apanee Kal Dhhaaree ||
Man Baanshhath Fal Dhithian Naanak Balihaaree ||2||16||80||

Bilaaval Mehalaa 5 ||

Thaap Laahiaa Gur Sirajanehaar ||
Sathigur Apanae Ko Bal Jaaee Jin Paij Rakhee Saarai Sansaar ||1||

Rehaao ||

Kar Masathak Dhhaar Baalik Rakh Leeno ||
Prabh Anmrith Naam Mehaa Ras Dheeno ||1||

Dhaas Kee Laaj Rakhai Miharavaan ||
Gur Naanak Bolai Dharageh Paravaan ||2||6||86||

Bilaaval Mehalaa 5 ||

Thaap Paap Thae Raakhae Aap ||
Seethal Bheae Gur Charanee Laagae Raam Naam Hiradhae Mehi Jaap ||1||

Rehaao ||

Kar Kirapaa Hasath Prabh Dheenae Jagath Oudhhaar Nav Khandd Prathaap ||
Dhukh Binasae Sukh Anadh Pravaesaa Thrisan Bujhee Man Than Sach Dhhraap ||1||

Anaathh Ko Naathh Saran Samarathhaa Sagal Srisatt Ko Maaee Baap ||
Bhagath Vashhal Bhai Bhanjan Suaamee Gun Gaavath Naanak Aalaap ||2||20||106||

Sorath Mehalaa 5 ||

Kar Eisanaan Simar Prabh Apanaa Man Than Bheae Arogaa ||
Kott Bighan Laathhae Prabh Saranaa Pragattae Bhalae Sanjogaa ||1||

Prabh Baanee Sabadh Subhaakhiaa ||
Gaavahu Sunahu Parrahu Nith Bhaaee Gur Poorai Thoo Raakhiaa ||

Rehaao ||

Saachaa Saahib Amith Vaddaaee Bhagath Vashhal Dhaeiaalaa ||
Santhaa Kee Paij Rakhadhaa Aaeiaa Aadh Biradh Prathipaalaa ||2||

Har Anmrith Naam Bhojan Nith Bhunchahu Sarab Vaelaa Mukh Paavahu ||
Jaraa Maraa Thaap Sabh Naathaa Gun Gobindh Nith Gaavahu ||3||

Sunee Aradhaas Suaamee Maerai Sarab Kalaa Ban Aaee ||
Pragatt Bhee Sagalae Jug Anthar Gur Naanak Kee Vaddiaaee ||4||11||

Sorath Mehalaa 5 ||

Sookh Mangal Kaliaan Sehaj Dhhun Prabh Kae Charan Nihaariaa ||
Raakhanehaarai Raakhiou Baarik Sathigur Thaap Outhaariaa ||1||

Oubarae Sathigur Kee Saranaaee ||
Jaa Kee Saev N Birathhee Jaaee ||

Rehaao ||

Ghar Mehi Sookh Baahar Fun Sookhaa Prabh Apunae Bheae Dhaeiaalaa ||
Naanak Bighan N Laagai Kooo Maeraa Prabh Hoaa Kirapaalaa ||2||12||40||

Sorath Ma 5 ||

Geae Kalaes Rog Sabh Naasae Prabh Apunai Kirapaa Dhhaaree ||
Aath Pehar Aaraadhhahu Suaamee Pooran Ghaal Hamaaree ||1||

Har Jeeo Thoo Sukh Sanpath Raas ||
Raakh Laihu Bhaaee Maerae Ko Prabh Aagai Aradhaas ||

Rehaao ||

Jo Maago Soee Soee Paavo Apanae Khasam Bharosaa ||
Kahu Naanak Gur Pooraa Bhaettiou Mittiou Sagal Andhaesaa ||2||14||42||

Sorath Mehalaa 5 ||

Simar Simar Gur Sathigur Apanaa Sagalaa Dhookh Mittaaeiaa ||
Thaap Rog Geae Gur Bachanee Man Eishhae Fal Paaeiaa ||1||

Maeraa Gur Pooraa Sukhadhaathaa ||
Karan Kaaran Samarathh Suaamee Pooran Purakh Bidhhaathaa ||

Rehaao ||

Anandh Binodh Mangal Gun Gaavahu Gur Naanak Bheae Dhaeiaalaa ||
Jai Jai Kaar Bheae Jag Bheethar Hoaa Paarabreham Rakhavaalaa ||2||15||43||

Sorath Mehalaa 5 ||
Dhurath Gavaaeiaa Har Prabh Aapae Sabh Sansaar Oubaariaa ||
Paarabreham Prabh Kirapaa Dhhaaree Apanaa Biradh Samaariaa ||1||

Hoee Raajae Raam Kee Rakhavaalee ||
Sookh Sehaj Aanadh Gun Gaavahu Man Than Dhaeh Sukhaalee ||

Rehaao ||

Pathith Oudhhaaran Sathigur Maeraa Mohi This Kaa Bharavaasaa ||
Bakhas Leae Sabh Sachai Saahib Sun Naanak Kee Aradhaasaa ||2||17||45||

Sorath Mehalaa 5 ||

Bakhasiaa Paarabreham Paramaesar Sagalae Rog Bidhaarae ||
Gur Poorae Kee Saranee Oubarae Kaaraj Sagal Savaarae ||1||

Har Jan Simariaa Naam Adhhaar ||
Thaap Outhaariaa Sathigur Poorai Apanee Kirapaa Dhhaar ||

Rehaao ||

Sadhaa Anandh Kareh Maerae Piaarae Har Govidh Gur Raakhiaa ||
Vaddee Vaddiaaee Naanak Karathae Kee Saach Sabadh Sath Bhaakhiaa ||2||18||46||

Sorath Ma 5 ||

Bheae Kirapaal Guroo Govindhaa Sagal Manorathh Paaeae ||
Asathhir Bheae Laag Har Charanee Govindh Kae Gun Gaaeae ||1||

Bhalo Samoorath Pooraa ||
Saanth Sehaj Aanandh Naam Jap Vaajae Anehadh Thooraa ||1||

Rehaao ||

Milae Suaamee Preetham Apunae Ghar Mandhar Sukhadhaaee ||
Har Naam Nidhhaan Naanak Jan Paaeiaa Sagalee Eishh Pujaaee ||2||8||36||

Sorath Mehalaa 5 ||

Santhahu Har Har Naam Dhhiaaee ||
Sukh Saagar Prabh Visaro Naahee Man Chindhiarraa Fal Paaee ||1||

Rehaao ||

Sathigur Poorai Thaap Gavaaeiaa Apanee Kirapaa Dhhaaree ||
Paarabreham Prabh Bheae Dhaeiaalaa Dhukh Mittiaa Sabh Paravaaree ||1||

Sarab Nidhhaan Mangal Ras Roopaa Har Kaa Naam Adhhaaro ||
Naanak Path Raakhee Paramaesar Oudhhariaa Sabh Sansaaro ||2||20||48||

Sorath Mehalaa 5 ||
Jeea Janthr Sabh This Kae Keeeae Soee Santh Sehaaee ||
Apunae Saevak Kee Aapae Raakhai Pooran Bhee Baddaaee ||1||

Paarabreham Pooraa Maerai Naal ||
Gur Poorai Pooree Sabh Raakhee Hoeae Sarab Dhaeiaal ||1||

Rehaao ||

Anadhin Naanak Naam Dhhiaaeae Jeea Praan Kaa Dhaathaa ||
Apunae Dhaas Ko Kanth Laae Raakhai Jio Baarik Pith Maathaa ||2||22||50||

Sorath Mehalaa 5 ||

Thaadt Paaee Karathaarae ||
Thaap Shhodd Gaeiaa Paravaarae ||
Gur Poorai Hai Raakhee ||
Saran Sachae Kee Thaakee ||1||

Paramaesar Aap Hoaa Rakhavaalaa ||
Saanth Sehaj Sukh Khin Mehi Oupajae Man Hoaa Sadhaa Sukhaalaa ||

Rehaao ||

Har Har Naam Dheeou Dhaaroo ||
Thin Sagalaa Rog Bidhaaroo ||
Apanee Kirapaa Dhhaaree ||
Thin Sagalee Baath Savaaree ||2||

Prabh Apanaa Biradh Samaariaa ||
Hamaraa Gun Avagun N Beechaariaa ||
Gur Kaa Sabadh Bhaeiou Saakhee ||
Thin Sagalee Laaj Raakhee ||3||

Bolaaeiaa Bolee Thaeraa ||
Thoo Saahib Gunee Gehaeraa ||
Jap Naanak Naam Sach Saakhee ||
Apunae Dhaas Kee Paij Raakhee ||4||6||56||

Bilaaval Mehalaa 5 ||

Aagai Paashhai Kusal Bhaeiaa ||
Gur Poorai Pooree Sabh Raakhee Paarabreham Prabh Keenee Maeiaa ||1||

Rehaao ||

Man Than Rav Rehiaa Har Preetham Dhookh Dharadh Sagalaa Mitt Gaeiaa ||
Saanth Sehaj Aanadh Gun Gaaeae Dhooth Dhusatt Sabh Hoeae Khaeiaa ||1||
Gun Avagun Prabh Kashh N Beechaariou Kar Kirapaa Apunaa Kar Laeiaa ||
Athul Baddaaee Achuth Abinaasee Naanak Oucharai Har Kee Jaeiaa ||2||8||124||