Salok Mahalla 9

Ik Oankaar Sathigur Prasaadh ||

Salok Mehalaa 9 ||

Gun Gobindh Gaaeiou Nehee Janam Akaarathh Keen ||
Kahu Naanak Har Bhaj Manaa Jih Bidhh Jal Ko Meen ||1||

Bikhian Sio Kaahae Rachiou Nimakh N Hohi Oudhaas ||
Kahu Naanak Bhaj Har Manaa Parai N Jam Kee Faas ||2||

Tharanaapo Eio Hee Gaeiou Leeou Jaraa Than Jeeth ||
Kahu Naanak Bhaj Har Manaa Aoudhh Jaath Hai Beeth ||3||

Biradhh Bhaeiou Soojhai Nehee Kaal Pehoochiou Aan ||
Kahu Naanak Nar Baavarae Kio N Bhajai Bhagavaan ||4||

Dhhan Dhaaraa Sanpath Sagal Jin Apunee Kar Maan ||
Ein Mai Kashh Sangee Nehee Naanak Saachee Jaan ||5||

Pathith Oudhhaaran Bhai Haran Har Anaathh Kae Naathh ||
Kahu Naanak Thih Jaaneeai Sadhaa Basath Thum Saathh ||6||

Than Dhhan Jih Tho Ko Dheeou Thaan Sio Naehu N Keen ||
Kahu Naanak Nar Baavarae Ab Kio Ddolath Dheen ||7||

Than Dhhan Sanpai Sukh Dheeou Ar Jih Neekae Dhhaam ||
Kahu Naanak Sun Rae Manaa Simarath Kaahi N Raam ||8||

Sabh Sukh Dhaathaa Raam Hai Dhoosar Naahin Koe ||
Kahu Naanak Sun Rae Manaa Thih Simarath Gath Hoe ||9||

Jih Simarath Gath Paaeeai Thih Bhaj Rae Thai Meeth ||
Kahu Naanak Sun Rae Manaa Aoudhh Ghattath Hai Neeth ||10||

Paanch Thath Ko Than Rachiou Jaanahu Chathur Sujaan ||
Jih Thae Oupajiou Naanakaa Leen Thaahi Mai Maan ||11||

Ghatt Ghatt Mai Har Joo Basai Santhan Kehiou Pukaar ||
Kahu Naanak Thih Bhaj Manaa Bho Nidhh Outharehi Paar ||12||

Sukh Dhukh Jih Parasai Nehee Lobh Mohu Abhimaan ||
Kahu Naanak Sun Rae Manaa So Moorath Bhagavaan ||13||

Ousathath Nindhiaa Naahi Jihi Kanchan Loh Samaan ||
Kahu Naanak Sun Rae Manaa Mukath Thaahi Thai Jaan ||14||

Harakh Sog Jaa Kai Nehee Bairee Meeth Samaan ||
Kahu Naanak Sun Rae Manaa Mukath Thaahi Thai Jaan ||15||

Bhai Kaahoo Ko Dhaeth Nehi Nehi Bhai Maanath Aan ||
Kahu Naanak Sun Rae Manaa Giaanee Thaahi Bakhaan ||16||

Jihi Bikhiaa Sagalee Thajee Leeou Bhaekh Bairaag ||
Kahu Naanak Sun Rae Manaa Thih Nar Maathhai Bhaag ||17||

Jihi Maaeiaa Mamathaa Thajee Sabh Thae Bhaeiou Oudhaas ||
Kahu Naanak Sun Rae Manaa Thih Ghatt Breham Nivaas ||18||

Jihi Praanee Houmai Thajee Karathaa Raam Pashhaan ||
Kahu Naanak Vahu Mukath Nar Eih Man Saachee Maan ||19||

Bhai Naasan Dhuramath Haran Kal Mai Har Ko Naam ||
Nis Dhin Jo Naanak Bhajai Safal Hohi Thih Kaam ||20||

Jihabaa Gun Gobindh Bhajahu Karan Sunahu Har Naam ||
Kahu Naanak Sun Rae Manaa Parehi N Jam Kai Dhhaam ||21||

Jo Praanee Mamathaa Thajai Lobh Moh Ahankaar ||
Kahu Naanak Aapan Tharai Aouran Laeth Oudhhaar ||22||

Jio Supanaa Ar Paekhanaa Aisae Jag Ko Jaan ||
Ein Mai Kashh Saacho Nehee Naanak Bin Bhagavaan ||23||

Nis Dhin Maaeiaa Kaaranae Praanee Ddolath Neeth ||
Kottan Mai Naanak Kooo Naaraaein Jih Cheeth ||24||

Jaisae Jal Thae Budhabudhaa Oupajai Binasai Neeth ||
Jag Rachanaa Thaisae Rachee Kahu Naanak Sun Meeth ||25||

Praanee Kashhoo N Chaethee Madh Maaeiaa Kai Andhh ||
Kahu Naanak Bin Har Bhajan Parath Thaahi Jam Fandhh ||26||

Jo Sukh Ko Chaahai Sadhaa Saran Raam Kee Laeh ||
Kahu Naanak Sun Rae Manaa Dhuralabh Maanukh Dhaeh ||27||

Maaeiaa Kaaran Dhhaavehee Moorakh Log Ajaan ||
Kahu Naanak Bin Har Bhajan Birathhaa Janam Siraan ||28||

Jo Praanee Nis Dhin Bhajai Roop Raam Thih Jaan ||
Har Jan Har Anthar Nehee Naanak Saachee Maan ||29||

Man Maaeiaa Mai Fadhh Rehiou Bisariou Gobindh Naam ||
Kahu Naanak Bin Har Bhajan Jeevan Kounae Kaam ||30||

Praanee Raam N Chaethee Madh Maaeiaa Kai Andhh ||
Kahu Naanak Har Bhajan Bin Parath Thaahi Jam Fandhh ||31||

Sukh Mai Bahu Sangee Bheae Dhukh Mai Sang N Koe ||
Kahu Naanak Har Bhaj Manaa Anth Sehaaee Hoe ||32||

Janam Janam Bharamath Firiou Mittiou N Jam Ko Thraas ||
Kahu Naanak Har Bhaj Manaa Nirabhai Paavehi Baas ||33||

Jathan Bahuth Mai Kar Rehiou Mittiou N Man Ko Maan ||
Dhuramath Sio Naanak Fadhhiou Raakh Laehu Bhagavaan ||34||

Baal Juaanee Ar Biradhh Fun Theen Avasathhaa Jaan ||
Kahu Naanak Har Bhajan Bin Birathhaa Sabh Hee Maan ||35||

Karano Hutho S Naa Keeou Pariou Lobh Kai Fandhh ||
Naanak Samiou Ram Gaeiou Ab Kio Rovath Andhh ||36||

Man Maaeiaa Mai Ram Rehiou Nikasath Naahin Meeth ||
Naanak Moorath Chithr Jio Shhaaddith Naahin Bheeth ||37||

Nar Chaahath Kashh Aour Aourai Kee Aourai Bhee ||
Chithavath Rehiou Thagour Naanak Faasee Gal Paree ||38||

Jathan Bahuth Sukh Kae Keeeae Dhukh Ko Keeou N Koe ||
Kahu Naanak Sun Rae Manaa Har Bhaavai So Hoe ||39||

Jagath Bhikhaaree Firath Hai Sabh Ko Dhaathaa Raam ||
Kahu Naanak Man Simar Thih Pooran Hovehi Kaam ||40||

Jhoothai Maan Kehaa Karai Jag Supanae Jio Jaan ||
Ein Mai Kashh Thaero Nehee Naanak Kehiou Bakhaan ||41||

Garab Karath Hai Dhaeh Ko Binasai Shhin Mai Meeth ||
Jihi Praanee Har Jas Kehiou Naanak Thihi Jag Jeeth ||42||

Jih Ghatt Simaran Raam Ko So Nar Mukathaa Jaan ||
Thihi Nar Har Anthar Nehee Naanak Saachee Maan ||43||

Eaek Bhagath Bhagavaan Jih Praanee Kai Naahi Man ||
Jaisae Sookar Suaan Naanak Maano Thaahi Than ||44||

Suaamee Ko Grihu Jio Sadhaa Suaan Thajath Nehee Nith ||
Naanak Eih Bidhh Har Bhajo Eik Man Hue Eik Chith ||45||

Theerathh Barath Ar Dhaan Kar Man Mai Dhharai Gumaan ||
Naanak Nihafal Jaath Thih Jio Kunchar Eisanaan ||46||

Sir Kanpiou Pag Ddagamagae Nain Joth Thae Heen ||
Kahu Naanak Eih Bidhh Bhee Thoo N Har Ras Leen ||47||

Nij Kar Dhaekhiou Jagath Mai Ko Kaahoo Ko Naahi ||
Naanak Thhir Har Bhagath Hai Thih Raakho Man Maahi ||48||

Jag Rachanaa Sabh Jhooth Hai Jaan Laehu Rae Meeth ||
Kehi Naanak Thhir Naa Rehai Jio Baaloo Kee Bheeth ||49||

Raam Gaeiou Raavan Gaeiou Jaa Ko Bahu Paravaar ||
Kahu Naanak Thhir Kashh Nehee Supanae Jio Sansaar ||50||

Chinthaa Thaa Kee Keejeeai Jo Anehonee Hoe ||
Eihu Maarag Sansaar Ko Naanak Thhir Nehee Koe ||51||

Jo Oupajiou So Binas Hai Paro Aaj Kai Kaal ||
Naanak Har Gun Gaae Lae Shhaadd Sagal Janjaal ||52||

Dhoharaa ||

Bal Shhuttakiou Bandhhan Parae Kashhoo N Hoth Oupaae ||
Kahu Naanak Ab Outt Har Gaj Jio Hohu Sehaae ||53||

Bal Hoaa Bandhhan Shhuttae Sabh Kishh Hoth Oupaae ||
Naanak Sabh Kishh Thumarai Haathh Mai Thum Hee Hoth Sehaae ||54||

Sang Sakhaa Sabh Thaj Geae Kooo N Nibehiou Saathh ||
Kahu Naanak Eih Bipath Mai Ttaek Eaek Raghunaathh ||55||

Naam Rehiou Saadhhoo Rehiou Rehiou Gur Gobindh ||
Kahu Naanak Eih Jagath Mai Kin Japiou Gur Manth ||56||

Raam Naam Our Mai Gehiou Jaa Kai Sam Nehee Koe ||
Jih Simarath Sankatt Mittai Dharas Thuhaaro Hoe ||57||1||