Ramkali Sadh

Raamakalee Sadhu
Ik Oankaar Sathigur Prasaadh ||

Jag Dhaathaa Soe Bhagath Vashhal Thihu Loe Jeeo ||
Gur Sabadh Samaaveae Avar N Jaanai Koe Jeeo ||
Avaro N Jaanehi Sabadh Gur Kai Eaek Naam Dhhiaavehae ||
Parasaadh Naanak Guroo Angadh Param Padhavee Paavehae ||
Aaeiaa Hakaaraa Chalanavaaraa Har Raam Naam Samaaeiaa ||
Jag Amar Attal Athol Thaakur Bhagath Thae Har Paaeiaa ||1||

Har Bhaanaa Gur Bhaaeiaa Gur Jaavai Har Prabh Paas Jeeo ||
Sathigur Karae Har Pehi Baenathee Maeree Paij Rakhahu Aradhaas Jeeo ||
Paij Raakhahu Har Janeh Kaeree Har Dhaehu Naam Niranjano ||
Anth Chaladhiaa Hoe Baelee Jamadhooth Kaal Nikhanjano ||
Sathiguroo Kee Baenathee Paaee Har Prabh Sunee Aradhaas Jeeo ||
Har Dhhaar Kirapaa Sathigur Milaaeiaa Dhhan Dhhan Kehai Saabaas Jeeo ||2||

Maerae Sikh Sunahu Puth Bhaaeeho Maerai Har Bhaanaa Aao Mai Paas Jeeo ||
Har Bhaanaa Gur Bhaaeiaa Maeraa Har Prabh Karae Saabaas Jeeo ||
Bhagath Sathigur Purakh Soee Jis Har Prabh Bhaanaa Bhaaveae ||
Aanandh Anehadh Vajehi Vaajae Har Aap Gal Maelaaveae ||
Thusee Puth Bhaaee Paravaar Maeraa Man Vaekhahu Kar Nirajaas Jeeo ||
Dhhur Likhiaa Paravaanaa Firai Naahee Gur Jaae Har Prabh Paas Jeeo ||3||

Sathigur Bhaanai Aapanai Behi Paravaar Sadhaaeiaa ||
Math Mai Pishhai Koee Rovasee So Mai Mool N Bhaaeiaa ||
Mith Paijhai Mith Bigasai Jis Mith Kee Paij Bhaaveae ||
Thusee Veechaar Dhaekhahu Puth Bhaaee Har Sathiguroo Painaaveae ||
Sathiguroo Parathakh Hodhai Behi Raaj Aap Ttikaaeiaa ||
Sabh Sikh Bandhhap Puth Bhaaee Raamadhaas Pairee Paaeiaa ||4||

Anthae Sathigur Boliaa Mai Pishhai Keerathan Kariahu Nirabaan Jeeo ||
Kaeso Gopaal Panddith Sadhiahu Har Har Kathhaa Parrehi Puraan Jeeo ||
Har Kathhaa Parreeai Har Naam Suneeai Baebaan Har Rang Gur Bhaaveae ||
Pindd Pathal Kiriaa Dheevaa Ful Har Sar Paaveae ||
Har Bhaaeiaa Sathigur Boliaa Har Miliaa Purakh Sujaan Jeeo ||
Raamadhaas Sodtee Thilak Dheeaa Gur Sabadh Sach Neesaan Jeeo ||5||

Sathigur Purakh J Boliaa Gurasikhaa Mann Lee Rajaae Jeeo ||
Moharee Puth Sanamukh Hoeiaa Raamadhaasai Pairee Paae Jeeo ||
Sabh Pavai Pairee Sathiguroo Kaeree Jithhai Guroo Aap Rakhiaa ||
Koee Kar Bakheelee Nivai Naahee Fir Sathiguroo Aan Nivaaeiaa ||
Har Gurehi Bhaanaa Dheeee Vaddiaaee Dhhur Likhiaa Laekh Rajaae Jeeo ||
Kehai Sundhar Sunahu Santhahu Sabh Jagath Pairee Paae Jeeo ||6||1||