Raag Maala

Ik Oankaar Sathigur Prasaadh ||

raag ayk sang panch barangan.
sang alaapeh aath-o nandan.
paratham raag bhairo vai karhee.
panch raagnee sang uchrahee.
paratham bhairvee bilaavalee.
punni-aakee gaavahi banglee.
pun aslaykhee kee bha-ee baaree.
ay bhairo kee paacha-o naaree.
pancham harakh disaakh sunaaveh.
bangaalam maDh maaDhav gaavahi. ||1||

lalat bilaaval gaavhee apunee apunee bhaaNt.
asat putar bhairav kay gaavahi gaa-in paatar. ||1||

dutee-aa maalka-usak aalaapeh.
sang raagnee paacha-o thaapeh.
goNdkaree ar dayvganDhaaree.
ganDhaaree seehutee uchaaree.
Dhanaasree ay paacha-o gaa-ee.
maal raag ka-usak sang laa-ee.
maaroo masatang mayvaaraa.
parabalchand ka-usak ubhaaraa.
kha-ukhat a-o bha-uraanad gaa-ay.
asat maalka-usak sang laa-ay. ||1||

pun aa-i-a-o hindol panch naar sang asat sut.
utheh taan kalol gaa-in taar milaavahee. ||1||

taylangee dayvkaree aa-ee.
basantee sandoor suhaa-ee.
saras aheeree lai bhaarjaa.
sang laa-ee paaNcha-o aarjaa.
surmaanand bhaaskar aa-ay.
chandarbimb manglan suhaa-ay.
sarasbaan a-o aahi binodaa.
gaavahi saras basant kamodaa.
asat putar mai kahay savaaree.
pun aa-ee deepak kee baaree. ||1||

kachhaylee patmanjree todee kahee alaap.
kaamodee a-o goojree sang deepak kay thaap. ||1||

kaalankaa kuntal a-o raamaa.
kamalkusam champak kay naamaa.
ga-uraa a-o kaanraa kal-yaanaa.
asat putar deepak kay jaanaa. ||1||

sabh mil sireeraag vai gaavahi.
paaNcha-o sang barangan laaveh.
bairaaree karnaatee Dharee.
gavree gaaveh aasaavaree.
tih paachhai sinDhvee alaapee.
sireeraag si-o paaNcha-o thaapee. ||1||

saaloo saarag saagraa a-or gond gambheer.
asat putar sareeraag kay gund kumbh hameer. ||1||

khastam maygh raag vai gaavahi.
paaNcha-o sang barangan laaveh.
sorath gond malaaree Dhunee.
pun gaavahi aasaa gun gunee.
oochai sur sooha-o pun keenee.
maygh raag si-o paaNcha-o cheenee. ||1||

bairaaDhar gajDhar kaydaaraa.
jableeDhar nat a-o jalDhaaraa.
pun gaavahi sankar a-o si-aamaa.
maygh raag putran kay naamaa. ||1||

khasat raag un gaa-ay sang raagnee tees.
sabhai putar raagann kay athaarah das bees. ||1||1||