Shabad Hazare

Maajh Mehalaa 5 Choupadhae Ghar 1 ||

Maeraa Man Lochai Gur Dharasan Thaaee ||
Bilap Karae Chaathrik Kee Niaaee ||
Thrikhaa N Outharai Saanth N Aavai Bin Dharasan Santh Piaarae Jeeo ||1||

Ho Gholee Jeeo Ghol Ghumaaee Gur Dharasan Santh Piaarae Jeeo ||1|| Rehaao ||

Thaeraa Mukh Suhaavaa Jeeo Sehaj Dhhun Baanee ||
Chir Hoaa Dhaekhae Saaringapaanee ||
Dhhann S Dhaes Jehaa Thoon Vasiaa Maerae Sajan Meeth Muraarae Jeeo ||2||

Ho Gholee Ho Ghol Ghumaaee Gur Sajan Meeth Muraarae Jeeo ||1|| Rehaao ||

Eik Gharree N Milathae Thaa Kalijug Hothaa ||
Hun Kadh Mileeai Pria Thudhh Bhagavanthaa ||
Mohi Rain N Vihaavai Needh N Aavai Bin Dhaekhae Gur Dharabaarae Jeeo ||3||

Ho Gholee Jeeo Ghol Ghumaaee This Sachae Gur Dharabaarae Jeeo ||1|| Rehaao ||

Bhaag Hoaa Gur Santh Milaaeiaa ||
Prabh Abinaasee Ghar Mehi Paaeiaa ||
Saev Karee Pal Chasaa N Vishhurraa Jan Naanak Dhaas Thumaarae Jeeo ||4||

Ho Gholee Jeeo Ghol Ghumaaee Jan Naanak Dhaas Thumaarae Jeeo || Rehaao ||1||8||

Dhhanaasaree Mehalaa 1 Ghar 1 Choupadhae

Ik Oankaar Sath Naam Karathaa Purakh Nirabho Niravair Akaal Moorath Ajoonee Saibhan Gur Prasaadh ||
Jeeo Ddarath Hai Aapanaa Kai Sio Karee Pukaar ||
Dhookh Visaaran Saeviaa Sadhaa Sadhaa Dhaathaar ||1||

Saahib Maeraa Neeth Navaa Sadhaa Sadhaa Dhaathaar ||1|| Rehaao ||

Anadhin Saahib Saeveeai Anth Shhaddaaeae Soe ||
Sun Sun Maeree Kaamanee Paar Outhaaraa Hoe ||2||

Dhaeiaal Thaerai Naam Tharaa ||
Sadh Kurabaanai Jaao ||1|| Rehaao ||

Saraban Saachaa Eaek Hai Dhoojaa Naahee Koe ||
Thaa Kee Saevaa So Karae Jaa Ko Nadhar Karae ||3||

Thudhh Baajh Piaarae Kaev Rehaa ||
Saa Vaddiaaee Dhaehi Jith Naam Thaerae Laag Rehaan ||
Dhoojaa Naahee Koe Jis Aagai Piaarae Jaae Kehaa ||1|| Rehaao ||

Saevee Saahib Aapanaa Avar N Jaachano Koe ||
Naanak Thaa Kaa Dhaas Hai Bindh Bindh Chukh Chukh Hoe ||4||

Saahib Thaerae Naam Vittahu Bindh Bindh Chukh Chukh Hoe ||1|| Rehaao ||4||1||

Thilang Mehalaa 1 Ghar 3

Ik Oankaar Sathigur Prasaadh ||
Eihu Than Maaeiaa Paahiaa Piaarae Leetharraa Lab Rangaaeae ||
Maerai Kanth N Bhaavai Cholarraa Piaarae Kio Dhhan Saejai Jaaeae ||1||

Hano Kurabaanai Jaao Miharavaanaa Hano Kurabaanai Jaao ||
Hano Kurabaanai Jaao Thinaa Kai Lain Jo Thaeraa Naao ||
Lain Jo Thaeraa Naao Thinaa Kai Hano Sadh Kurabaanai Jaao ||1|| Rehaao ||

Kaaeiaa Rann(g)an Jae Thheeai Piaarae Paaeeai Naao Majeeth ||
Rann(g)an Vaalaa Jae Rann(g)ai Saahib Aisaa Rang N Ddeeth ||2||

Jin Kae Cholae Ratharrae Piaarae Kanth Thinaa Kai Paas ||
Dhhoorr Thinaa Kee Jae Milai Jee Kahu Naanak Kee Aradhaas ||3||

Aapae Saajae Aapae Rangae Aapae Nadhar Karaee ||
Naanak Kaaman Kanthai Bhaavai Aapae Hee Raavaee ||4||1||3||

Thilang Ma 1 ||

Eiaanarreeeae Maanarraa Kaae Karaehi ||
Aapanarrai Ghar Har Rango Kee N Maanaehi ||
Sahu Naerrai Dhhan Kanmaleeeae Baahar Kiaa Dtoodtaehi ||
Bhai Keeaa Dhaehi Salaaeeaa Nainee Bhaav Kaa Kar Seegaaro ||
Thaa Sohaagan Jaaneeai Laagee Jaa Sahu Dhharae Piaaro ||1||

Eiaanee Baalee Kiaa Karae Jaa Dhhan Kanth N Bhaavai ||
Karan Palaah Karae Bahuthaerae Saa Dhhan Mehal N Paavai ||
Vin Karamaa Kishh Paaeeai Naahee Jae Bahuthaeraa Dhhaavai ||
Lab Lobh Ahankaar Kee Maathee Maaeiaa Maahi Samaanee ||
Einee Baathee Sahu Paaeeai Naahee Bhee Kaaman Eiaanee ||2||

Jaae Pushhahu Sohaaganee Vaahai Kinee Baathee Sahu Paaeeai ||
Jo Kishh Karae So Bhalaa Kar Maaneeai Hikamath Hukam Chukaaeeai ||
Jaa Kai Praem Padhaarathh Paaeeai Tho Charanee Chith Laaeeai ||
Sahu Kehai So Keejai Than Mano Dheejai Aisaa Paramal Laaeeai ||
Eaev Kehehi Sohaaganee Bhainae Einee Baathee Sahu Paaeeai ||3||

Aap Gavaaeeai Thaa Sahu Paaeeai Aour Kaisee Chathuraaee ||
Sahu Nadhar Kar Dhaekhai So Dhin Laekhai Kaaman No Nidhh Paaee ||
Aapanae Kanth Piaaree Saa Sohaagan Naanak Saa Sabharaaee ||
Aisae Rang Raathee Sehaj Kee Maathee Ahinis Bhaae Samaanee ||
Sundhar Saae Saroop Bichakhan Keheeai Saa Siaanee ||4||2||4||

Soohee Mehalaa 1 ||

Koun Tharaajee Kavan Thulaa Thaeraa Kavan Saraaf Bulaavaa ||
Koun Guroo Kai Pehi Dheekhiaa Laevaa Kai Pehi Mul Karaavaa ||1||

Maerae Laal Jeeo Thaeraa Anth N Jaanaa ||
Thoon Jal Thhal Meheeal Bharipur Leenaa Thoon Aapae Sarab Samaanaa ||1|| Rehaao ||

Man Thaaraajee Chith Thulaa Thaeree Saev Saraaf Kamaavaa ||
Ghatt Hee Bheethar So Sahu Tholee Ein Bidhh Chith Rehaavaa ||2||

Aapae Kanddaa Thol Tharaajee Aapae Tholanehaaraa ||
Aapae Dhaekhai Aapae Boojhai Aapae Hai Vanajaaraa ||3||

Andhhulaa Neech Jaath Paradhaesee Khin Aavai Thil Jaavai ||
Thaa Kee Sangath Naanak Rehadhaa Kio Kar Moorraa Paavai ||4||2||9||

Ik Oankaar Sath Naam Karathaa Purakh Nirabho Niravair Akaal Moorath Ajoonee Saibhan Gur Prasaadh ||

Raag Bilaaval Mehalaa 1 Choupadhae Ghar 1 ||

Thoo Sulathaan Kehaa Ho Meeaa Thaeree Kavan Vaddaaee ||
Jo Thoo Dhaehi S Kehaa Suaamee Mai Moorakh Kehan N Jaaee ||1||

Thaerae Gun Gaavaa Dhaehi Bujhaaee ||
Jaisae Sach Mehi Reho Rajaaee ||1|| Rehaao ||

Jo Kishh Hoaa Sabh Kishh Thujh Thae Thaeree Sabh Asanaaee ||
Thaeraa Anth N Jaanaa Maerae Saahib Mai Andhhulae Kiaa Chathuraaee ||2||

Kiaa Ho Kathhee Kathhae Kathh Dhaekhaa Mai Akathh N Kathhanaa Jaaee ||
Jo Thudhh Bhaavai Soee Aakhaa Thil Thaeree Vaddiaaee ||3||

Eaethae Kookar Ho Baegaanaa Bhoukaa Eis Than Thaaee ||
Bhagath Heen Naanak Jae Hoeigaa Thaa Khasamai Naao N Jaaee ||4||1||

Bilaaval Mehalaa 1 ||

Man Mandhar Than Vaes Kalandhar Ghatt Hee Theerathh Naavaa ||
Eaek Sabadh Maerai Praan Basath Hai Baahurr Janam N Aavaa ||1||

Man Baedhhiaa Dhaeiaal Saethee Maeree Maaee ||
Koun Jaanai Peer Paraaee ||
Ham Naahee Chinth Paraaee ||1|| Rehaao ||

Agam Agochar Alakh Apaaraa Chinthaa Karahu Hamaaree ||
Jal Thhal Meheeal Bharipur Leenaa Ghatt Ghatt Joth Thumhaaree ||2||

Sikh Math Sabh Budhh Thumhaaree Mandhir Shhaavaa Thaerae ||
Thujh Bin Avar N Jaanaa Maerae Saahibaa Gun Gaavaa Nith Thaerae ||3||

Jeea Janth Sabh Saran Thumhaaree Sarab Chinth Thudhh Paasae ||
Jo Thudhh Bhaavai Soee Changaa Eik Naanak Kee Aradhaasae ||4||2||